Cine suntem

Website-ul www.soseteledesperecheate.ro este administrat de Popa Raluca Roxana PFA, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J: F12/1594/12.07.2021, având Codul Unic de Înregistrare: 4457740. Sediul social este la adresa str. Bisericii Ortodoxe, în loc. Baciu, jud. Cluj. 
Pentru mai multe detalii, scrie un e-mail la salut@soseteledesperecheate.ro.

Acceptare Politica de confidențialitate a datelor

Prin accesarea, utilizarea sau achiziționarea unui material, conținut sau produs de pe acest website, ești de acord cu oferirea datelor tale cu caracter personal, așa cum este redat mai jos. Administratorul nu este obligat să te informeze cu privire la orice modificări ulterioare, survenite la nivel de website sau conținut al acestuia.

Ce se întâmplă cu datele tale cu caracter personal

Administratorul website-ului utilizează următoarele date cu caracter personal:

  • informații de identificare (nume, prenume, imagine)
  • informații de contact (adresă poștală, adresă de e-mail, număr de telefon)
  • informații de facturare (denumire entitate, CUI, adresă poștală)

Datele oferite prin completarea formularului de comandă vor fi folosite pentru a onora comenzile efectuate. Aceste date sunt stocate de către administrator și utilizate în scopul pentru care au fost furnizate (plasarea comenzii).
Comentariile vizitatorilor pot fi verificate printr-un serviciu automat pentru detectarea spam-ului.

Drepturile tale privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Ai dreptul de retragere a consimțământului exprimat prin accesarea acestui website și furnizarea datelor (la accesul, comentarea sau plasarea de comenzi). Retragerea se face printr-o declarație scrisă și semnată în nume propriu, transmisă oficial pe adresa de e-mail salut@soseteledesperecheate.ro.

Ai dreptul de a solicita informații despre datele personale proprii. Această solicitare se face în scris, printr-un e-mail la salut@soseteledesperecheate.ro.

Ai dreptul de a rectifica datele cu caracter personal, atunci când sunt incorecte.

Ai dreptul de a solicita ștergerea datelor în anumite situații, precum: retragerea consimțământului, constatarea faptului că furnizarea datelor nu mai este necesară pentru realizarea scopului inițial etc.

Ai dreptul de a solicita restricționarea prelucrării  datelor, în cazul în care datele furnizate nu sunt conforme cu realitatea sau dacă prelucrarea datelor nu este în conformitate cu reglementările legale.

Ai dreptul de a te opune prelucrării datelor, din motive întemeiate și legale, cu excepția cazului în care există reglementări legale contrare.

Ai dreptul de a solicita transmiterea către tine a datelor cu caracter personal oferite anterior.

Fac excepție datele pe care administratorul este obligat să le păstreze pentru scopuri administrative, legale sau de securitate.

Orice solicitare este redactată în scris, semnată și transmisă în mod oficial la salut@soseteledesperecheate.ro.

Litigii

Orice neînțelegere se va încheia pe cale amiabilă. În cazul în care această variantă nu este posibilă, părțile vor acționa în instanță.